تاريخ روز : دوشنبه 27 دی 1400

شركت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

راهنمای ورود به پورتال:


·  کد کاربری شما عدد 5 رقمی کد بورسی می باشد.(حروف کد بورسی راوارد نکنید)

·  رمز عبور به صورت پیش ‌فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه می باشد. (اگر متولد سال 68 به بعد می باشید همان کد ملی بدون در نظر گرفتن صفر ابتدای کد ملی می باشد) و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است.


نکته: اگر به تازگی سهامدار افق کوروش شده اید (بعد از تاریخ14000421) و برای اولین بار می خواهید به پورتال وارد شوید و شماره شناسنامه شما همان کد ملی می باشد، درصورتی که موفق به ورود با شماره ملی بدون درنظر گرفتن صفر ابتدا نشدید می توانید به جای رمز عبور عدد  صفر  را نیز امتحان نمائید.


نحوه پرداخت خالص وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌ های استفاده نشده


وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/04/07 این شرکت از تاریخ 99/11/08 به شرح ذیل در شعب بانک سینا قابل پرداخت می باشد.

·    سهامداران حقیقی با در دست داشتن اصل کارت ملی و ارائه کد بورسی و سهامدران حقوقی جهت دریافت وجوه با ارائه نامه رسمی با امضاء مجاز منطبق با روزنامه رسمی و اعلام شماره حساب و یا شماره شبا به هریک از شعب بانک سینا در سراسر کشور مراجعه نمایند.

·  سهامداران حقیقی و حقوقی که مازاد و یا اشتباه واریزی درحق تقدم را داشته اند می توانند به مانند بندهای یک و دو اقدام نمایند.


سهامداران گرامی جهت دریافت سود سهام سال های قبل از تاریخ 1400/01/15 اطلاعات زیر را به آدرس saham@okcs.ir  ایمیل نمائید.


نام و نام خانوادگی- کد ملی- کد بورسی- شماره حساب - نام بانک - شماره شبا


اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی