تاريخ روز : سه شنبه 14 تیر 1401

شركت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

راهنمای ورود به پورتال:


·  کد کاربری شما عدد 5 رقمی کد بورسی می باشد.(حروف کد بورسی راوارد نکنید)

·  رمز عبور به صورت پیش ‌فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه می باشد. (اگر متولد سال 68 به بعد می باشید همان کد ملی بدون در نظر گرفتن صفر ابتدای کد ملی می باشد) و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است.


نکته: اگر به تازگی سهامدار افق کوروش شده اید (بعد از تاریخ14000421) و برای اولین بار می خواهید به پورتال وارد شوید و شماره شناسنامه شما همان کد ملی می باشد، درصورتی که موفق به ورود با شماره ملی بدون درنظر گرفتن صفر ابتدا نشدید می توانید به جای رمز عبور عدد  صفر  را نیز امتحان نمائید.


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ( به روش الکترونیکی یا حضوری)

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و نمایندگان قانونی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ18 تیر 1401 در محل : تهران،بلوار غربی استادیوم آزادی، مرکز همایش بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می‌شودحضور به هم رسانده ،یا از طریق الکترونیکی به تارنمای https://dima.csdiran.ir حاضر شده و اعمال رای نمایند.

 پیرو ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 1400/10/04سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه می‌شود سهامداران محترم در راستای حفظ سلامتی خود و دیگران از حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع خودداری کرده و برای استفاده  از ظرفیت ایجادشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رای  به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه فرمایید. برای  مشاهده بر خط مجمع عمومی نیز سهامداران محترم  می توانند از اینستاگرام شرکت به آدرس @OKCS.IR  استفاده نمایند.

همچنین سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه مجمع به صورت حضوری هستند می‌توانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی خود جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی ،کارت شناسایی معتبر و کارت واکسن در تاریخ18/04/1401 از ساعت 13:00 الی 14:00به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.لزوم ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت شرکت در مجمع و رای گیری

سهامداران(حقیقی - حقوقی) گرامی با عنایت به این که نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به صورت الکترونیکی می باشد، می بایست جهت بهرمندی از حق رای گیری و دریافت سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی از طریق سامانه سجام ،در اسرع وقت نسبت به ثبت نام واحراز هویت در سامانه سجام اقدام نمائید.

 نحوه پرداخت خالص وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌ های استفاده نشده


سهامداران گرامی جهت دریافت وجه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده و مازاد واریزی ها از تاریخ 1400/12/21 اطلاعات زیر را به آدرس saham@okcs.ir  ایمیل نمائید.


نام و نام خانوادگی- کد ملی- کد بورسی- شماره حساب - نام بانک - شماره شبا


سهامداران گرامی جهت دریافت سود سهام سال های قبل از تاریخ 1400/01/15 اطلاعات زیر را به آدرس saham@okcs.ir  ایمیل نمائید.


نام و نام خانوادگی- کد ملی- کد بورسی- شماره حساب - نام بانک - شماره شبا


اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی