تاريخ روز : چهارشنبه 04 خرداد 1401

شركت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

راهنمای ورود به پورتال:


·  کد کاربری شما عدد 5 رقمی کد بورسی می باشد.(حروف کد بورسی راوارد نکنید)

·  رمز عبور به صورت پیش ‌فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه می باشد. (اگر متولد سال 68 به بعد می باشید همان کد ملی بدون در نظر گرفتن صفر ابتدای کد ملی می باشد) و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است.


نکته: اگر به تازگی سهامدار افق کوروش شده اید (بعد از تاریخ14000421) و برای اولین بار می خواهید به پورتال وارد شوید و شماره شناسنامه شما همان کد ملی می باشد، درصورتی که موفق به ورود با شماره ملی بدون درنظر گرفتن صفر ابتدا نشدید می توانید به جای رمز عبور عدد  صفر  را نیز امتحان نمائید.


لزوم ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت شرکت در مجمع و رای گیری

سهامداران(حقیقی - حقوقی) گرامی با عنایت به این که نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به صورت الکترونیکی می باشد، می بایست جهت بهرمندی از حق رای گیری و دریافت سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی از طریق سامانه سجام ،در اسرع وقت نسبت به ثبت نام واحراز هویت در سامانه سجام اقدام نمائید.

 نحوه پرداخت خالص وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌ های استفاده نشده


سهامداران گرامی جهت دریافت وجه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده و مازاد واریزی ها از تاریخ 1400/12/21 اطلاعات زیر را به آدرس saham@okcs.ir  ایمیل نمائید.


نام و نام خانوادگی- کد ملی- کد بورسی- شماره حساب - نام بانک - شماره شبا


سهامداران گرامی جهت دریافت سود سهام سال های قبل از تاریخ 1400/01/15 اطلاعات زیر را به آدرس saham@okcs.ir  ایمیل نمائید.


نام و نام خانوادگی- کد ملی- کد بورسی- شماره حساب - نام بانک - شماره شبا


اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی