تاريخ روز : شنبه 09 مرداد 1400

شركت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

  

آخرین اخبار و اطلاعیه ها 

 


نحوه پرداخت خالص وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده


وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/04/07 این شرکت از تاریخ 99/11/08 به شرح ذیل در شعب بانک سینا قابل پرداخت می باشد .

1-سهامداران حقیقی با در دست داشتن اصل کارت ملی و ارائه کد بورسی و سهامدران حقوقی جهت دریافت وجوه با ارائه نامه رسمی با امضاء مجاز منطبق با روزنامه رسمی و اعلام شماره حساب و یا شماره شبا به هریک از شعب بانک سینا در سراسر کشور مراجعه نمایند .

2-سهامداران حقیقی و حقوقی که مازاد و یا اشتباه واریزی در حق تقدم را داشته اند میتوانند به مانند بندهای یک و دو اقدام نمایند .

پذیره نویسی عمومی


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-033 مورخ 1399/03/26و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/04/07 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 3,000,000 میلیون ریال  ، تعداد 1,979,444,412 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 20,555,588 سهم  برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد 

سهامداران گرامی می بایست از طریق کارگزاری های شخصی خودشان اقدام به خرید حق تقدم نمایند و نیازی به واریز وجه (1000 ریالی) نمی باشد (کارگزاری در هنگام خرید از حساب شما کسر خواهد نمود)

 مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/10/08 لغایت تاریخ 1399/10/22 می باشد.


اطلاعیه دریافت سود سهام 98 (مجمع 1399/06/18)

 سهامداران گرامی

جهت دریافت سود سهام سال 98 مصوب مجمع عمومی سالیانه در مورخ  99/06/18 از تاریخ 99/07/01 با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه به شعب بانک ملت مراجعه فرمائید.