تاريخ روز : چهارشنبه 04 خرداد 1401

شركت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

  

آخرین اخبار و اطلاعیه ها 

 

نحوه پرداخت خالص وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌ های استفاده نشده


وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/04/07 این شرکت از تاریخ 99/11/08 به شرح ذیل در شعب بانک سینا قابل پرداخت می باشد.

·    سهامداران حقیقی با در دست داشتن اصل کارت ملی و ارائه کد بورسی و سهامدران حقوقی جهت دریافت وجوه با ارائه نامه رسمی با امضاء مجاز منطبق با روزنامه رسمی و اعلام شماره حساب و یا شماره شبا به هریک از شعب بانک سینا در سراسر کشور مراجعه نمایند.

·  سهامداران حقیقی و حقوقی که مازاد و یا اشتباه واریزی درحق تقدم را داشته اند می توانند به مانند بندهای یک و دو اقدام نمایند.


سهامداران گرامی جهت دریافت سود سهام سال های قبل از تاریخ 1400/01/15 اطلاعات زیر را به آدرس saham@okcs.ir  ایمیل نمائید.


نام و نام خانوادگی- کد ملی- کد بورسی- شماره حساب - نام بانک - شماره شبا