تاريخ روز : چهارشنبه 04 خرداد 1401

شركت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

  

مشخصات اعضای هیئت مدیره 

 

مشخصات اعضای هیئت مدیره

 

 

شرکت گروه صنعتی گلرنگ

درصد مالکیت: 0.01% 

نماینده: آقای علی ابراهیمی کردلر

سمت: رئیس هیئت مدیره

عضو غیر موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری

سوابق حرفه‌ای: بیش از 21 سال سابقه مدیریتی

1. معاون مالی اداری شرکت گلرنگ پخش (1381-1379)

2. معاون مالی اداری شرکت پاکشو  (1383-1381)

3. معاون مالی اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ(1383-تاکنون)

4. مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری کوروش (1396-تاکنون)

 

شرکت سرمایه گذاری کوروش

درصد مالکیت: 0.06%

نماینده: آقای مسعود گودرزی

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

عضو غیر موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت استراتژیک

سوابق حرفه‌ای: بیش از 19 سال سابقه مدیریتی

 

1. معاون بازرگانی شرکت پاکشو (1382-1381)

2. معاون طرح و برنامه شرکت گروه صنعتی گلرنگ (1388-1382)

3. معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ (1388-تاکنون)

 

 

گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش

درصد مالکیت: 84.58%

نماینده: آقای امیرخسرو فخریان

سمت: عضو هیئت مدیره

عضو غیر موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجو دکتری مدیریت دولتی

سوابق حرفه‌ای: بیش از 16 سال سابقه مدیریتی

1.عضو هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(1392-تاکنون)

2.مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (13921400)

3.رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور(1395-تاکنون)

4.رئیس هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک کوروش(1396-تاکنون)

5.مدیر عامل شرکت نوآوران تجارت الکترونیک هستی(1400-تاکنون)

 

شرکت گسترش گلرنگ پخش

درصد مالکیت: 0.01% 

نماینده: آقای حسین صبوری

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

عضو موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد مالی

سوابق حرفه‌ ای: بیش از 19 سال سابقه مدیریتی

 

1. مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(1400-تاکنون)

2. قائم مقام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(1397-1400)

3. معاون اجرایی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(1392-1397)

4. معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت قاسم ایران(1381-1392)

5. رئیس هیئت مدیره شرکت سامان پویش تامین (1395-تاکنون)

6. عضو هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن (1396-1398)

7. نائب رئیس هیئت مدیره فروشگاه های زنجیره ای گندم (1398تاکنون)

 

شرکت گسترش گلپخش اول

درصد مالکیت: 0.01% 

نماینده: آقای هادی قانعی رضایی مقدم

سمت: عضو هیئت مدیره

عضو  غیر موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتري مديريت کارآفريني

سوابق حرفه‌ای: بیش از 23 سال سابقه مدیریتی

 

1. مدیر تامین مالی و مشاور سرمایه گذاری مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ (1383-تاکنون)

2. نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا(1399-تاکنون)

3. نایب رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ ترابر (1394-تاکنون)

4. نایب رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ ترابر قزوین ( از سال 1397تاکنون)

5. رئیس و عضو هیات مدیره شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ(لیزینگ)(1397-تاکنون)

6. عضو هیات مدیره شرکت فامیلی مدرن(1396-تاکنون)

7. عضو هیات مدیره اکالا (1396)

8. نایب رئیس هیات مدیره شرکت کارکیا سورنا ( 1397-1399)

9. عضو هیات مدیره شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)(1383-1389)

10. عضو هیات مدیره شرکت جاده ابریشم ( سهامی عام) (1385-1387)

11. نایب رئیس و عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات لبنیات کرمان(سهامی خاص)(1374-1377)