تاريخ روز : چهارشنبه 04 خرداد 1401

شركت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

دریافت سود سال 98سهامداران گرامی
جهت دریافت سود سهام سال 98 مصوب مجمع عمومی سالیانه در مورخ  99/06/18 از تاریخ 99/07/01 با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه به شعب بانک ملت مراجعه فرمائید.