تاريخ روز : دوشنبه 10 آذر 1399

شركت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

راهنمای جدید ورود به پورتال : 

  • 1 کد کاربری شما عدد 5 رقمی کد بورسی می باشد.(حروف کد بورسی را وارد نکنید)
  • 2. رمز عبور به صورت پیش ‌فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه می باشد. (اگر متولد سال 68 به بعد می باشید همان کد ملی بدون در نظر گرفتن صفر ابتدای کد ملی می باشد ) و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است.
  • نکته: اگر به تازگی سهامدار افق کوروش شده اید (بعد از تاریخ990618) و برای اولین بار می خواهید به پورتال وارد شوید و شماره شناسنامه شما همان کد ملی می باشد، درصورتی که موفق به ورود با شماره ملی بدون درنظر گرفتن صفر ابتدا نشدید می توانید به جای رمز عبور عدد  صفر  را نیز امتحان نمائید.

سهامداران گرامی جهت دریافت سودسهام سال 98 مصوب مجمع عمومی سالیانه در مورخ  99/06/18 از تاریخ 99/07/01 با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه به شعب بانک ملت مراجعه فرمائید. 

سهامداران گرامی از تاریخ 20 آبانماه نماد افقح (حق تقدم سهام) به دلیل انجام امور مربوط به تبدیل حق تقدم استفاده شده به سهام ، در پورتفوهای شما قابل رویت نیست و از پورتفوی حذف شده است پس از انجام امور مربوطه به تعداد سهام شما اضافه خواهد شد .


اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی

نوعنامتاریخساعت
فرم بیانیه ثبت 28 تير 1399 19:33
حق تقدم 28 تير 1399 19:33