تاريخ روز : پنجشنبه 12 تیر 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

  

مشخصات اعضای هیئت مدیره 

 

اعضای هیئت مدیره


·        شرکت گروه صنعتی گلرنگ

نماینده: آقای علی ابراهیمی

سمت: رئیس هیئت مدیره

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری

سوابق حرفه‌ای: بیش از 20 سال سابقه مدیریتی

1.                    معاون مالی اداری شرکت گلرنگ پخش (1381-1379)

2.                    معاون مالی اداری شرکت پاکشو  (1383-1381)

3.                    معاون مالی اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ(1383-تاکنون)

 

·        شرکت سرمایه‌­گذاری توسعه صنایع گلرنگ

نماینده: آقای مسعود گودرزی

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت استراتژیک

سوابق حرفه‌ای: بیش از 15 سال سابقه مدیریتی

1.                    معاون بازرگانی شرکت پاکشو (1382-1381)

2.                    معاون طرح و برنامه شرکت گروه صنعتی گلرنگ(1388-1382)

3.                    معاون برنامه‌­ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ(1388-تاکنون)

 

·        گروه مدیریت صنعت خرده­‌فروشی کوروش

نماینده: آقای امیرخسرو فخریان

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت

سوابق حرفه‌ای: بیش از 14 سال سابقه مدیریتی

1.                    مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت فروشگاه­‌های زنجیره­‌ای افق کوروش (1392-تاکنون)

2.                    رئیس اتحادیه فروشگاه­‌های زنجیره­‌ای کشور(1395-تاکنون)

3.                    عضو هیئت مدیره شرکت گلبرگ غذایی کوروش(1396-تاکنون)

 

·        شرکت گسترش گلرنگ پخش

نماینده: آقای حسین صبوری

سمت: عضو هیئت مدیره

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

سوابق حرفه‌ای: بیش از 14 سال سابقه مدیریتی

1.                    معاون اجرایی شرکت فروشگاه‌­های زنجیره‌­ای افق کوروش(1392-تاکنون)

2.                    رئیس هیئت مدیره شرکت سامان پویش تامین (1395-تاکنون)

3.                  عضو هیئت‌مدیره شرکت­ فروشگاه‌­های زنجیره‌­ای فامیلی مدرن(1396-تاکنون)

 

·        شرکت گسترش گلپخش اول

نماینده: آقای هادی قانعی ­رضایی مقدم

سمت: عضو هیئت مدیره

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سوابق حرفه‌ای:بیش از 23 سال سابقه مدیریتی

1.                    مشاورسرمایه‌­گذاری مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ(1383-تاکنون)

2.                    نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گلرنگ ترابر قزوین(1395-تاکنون)

3.                    نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کارکیاسورنا (1397-تاکنون)